Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Postanowienie określające warunki środowiskowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

1 czerwca 2010 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku i określił warunki jego realizacji.

RDOŚ stwierdził konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Nałożył również obowiązek monitorowania oddziaływania na środowisko a także obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji substancji i energii.

Nałożone warunki realizacji zarówno w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak i na etapie eksploatacji instalacji mają za zadanie spowodować bezpieczną dla środowiska eksploatację instalacji i zminimalizować oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Z postanowieniem i innymi materiałami będącymi podstawą wydania uzgodnienia można zapoznać się na podstronie "Postępowania strategiczne".