Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Linia elektroenergetyczna Narew – Ostrołęka

7 lutego 2011 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka. Został on wszczęty na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew-Ostrołęka" jest planowana w części na obszarze woj. podlaskiego oraz w części na terenie woj. mazowieckiego. Dlatego w pierwszym etapie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wezwał również inwestora do uzupełnienia raportu. Uznał za niewystarczające m.in. analizę wpływu inwestycji na gatunki roślin i zwierząt przedstawione w raporcie.

Inwestycja jest częścią projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Liwa”. Więcej informacji na stronie internetowej PSE Operator S.A.

Informujemy o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania przez strony postępowania uwag i wniosków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 - 554 Białystok, pokój 5 tel. 085 7406981 wew. 21 w godz. 8 - 15.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest dostępny na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

Zdjęcia: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.